top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.lepollengoods.com. Sklep Internetowy, którego Administratorem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Polina Kuhai z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Kościelnej 22, 05-800 Pruszków, REGON 528487832, NIP 5213795492, dalej jako „Administrator Danych Osobowych”, stosuje wszelkie prawem przewidziane środki ochrony dotyczące przetwarzania danych Użytkowników Sklepu Internetowego w oparciu o zastosowanie wyspecjalizowanych technologii zapewniających prawidłowe i bezpieczne przetwarzanie danych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administrator Danych Osobowych oświadcza, iż dane osobowe Użytkowników i Klientów Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).

 2. Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkiej wymaganej prawem staranności w celu ochrony danych osobowych Użytkowników, których dane dotyczą. 

 3. Wszelkie słowa występujące w nin. dokumencie i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 4. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania zakupu w Serwisie, subskrypcji Newslettera lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Serwisu. W tych przypadkach wymagane jest podanie danych osobowych.

 

ZAKRES I CEL ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe Użytkowników Sklepu będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu: 

 1. zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży;

 2. realizacji Usługi Newslettera, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika;

 3. prowadzenia korespondencji w przypadku formularza kontaktowego wypełnianego przez Użytkownika.

 4. Administrator danych osobowych nie udostępnia podmiotom zewnętrznym danych osobowych bez wyraźnej zgody Użytkownika. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych określonych przez przepisy szczególne.

 5. Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe podmiotom przy pomocy, których realizuje Usługi. Szczegółowa list podmiotów dostępna jest tutaj.

 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla zawarcia Umowy sprzedaży, subskrypcji Newslettera lub prowadzenia korespondencji.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora Danych Osobowych.

 3. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne. Administrator Danych Osobowych może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko Użytkownika lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby.

 4. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania Newslettera zgoda ta może być odwołana w każdym czasie.

 

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE 

 1. Podczas korzystania z usług Sklepu Internetowego na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe (ang. cookies). 

 2. Pliki cookies zawierają unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz adres domeny z której pochodzą.

 3. Stosowane przez Administratora Danych Osobowych pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności za pośrednictwem plików cookies nie jest możliwe przeniesienie do urządzeń Użytkownika wirusów lub innego złośliwego oprogramowania. 

 4. Za pomocą plików cookies nie można zidentyfikować Użytkownika. 

 5. Za pośrednictwem  plików cookies nie są pobierane jakiekolwiek dane osobowe Użytkownika ani dane poufne zgromadzone na jego urządzeniach.

 6. Sklep internetowy korzysta z następujących rodzajów plików cookies: 

 7. stałe – przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

 8. sesyjne – przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wyłączenia strony internetowej Sklepu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej. 

 9. Administrator Danych Osobowych wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Użytkownika,  jak również w celach statystycznych. Pliki cookies pozwalają Administratorowi Danych Osobowych na dostosowanie Sklepu internetowego do potrzeb Użytkowników.

 10. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki cookies pochodzące ze Sklepu internetowego lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu końcowym Użytkownika. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy kierować zapytania na następujący adres Administratora danych osobowych: Lepollenshop@gmail.com.

 2. Administratorowi Danych  Osobowych przysługuje prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o zmianie treści Polityki Prywatności oraz umieszczeniu jej tekstu jednolitego wraz z datą obowiązywania na stronie Sklepu Internetowego. 

bottom of page