top of page

GWARANCJA

 

Kupując  Torebke u LE POLLEN posiadacie gwarancje na okres 12 miesięcy.

a) sprzedawane przez nas produkty są wolne od wad

b)okres gwarancji trwa 12 miesięcy od dnia zakupu i obejmuje wady produkcyjne, konstrukcyjne czy techniczne istniejące w produkcie w momencie zakupu.

c)Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie produktu lub jego części z innych przyczyn niż wady w nich tkwiące.


W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za: 

- wszelkie uszkodzenia mechaniczne nie stwierdzone przy zakupie, w tym mogące wystąpić w wyniku nieprawidłowego transportu, przechowywania, użytkowania (np. przemoczenia, złej konserwacji, noszenia w torebce zbyt ciężkich przedmiotów) lub w wyniku wypadku; 

- naturalne zużycie produktu wskutek eksploatacji, w szczególności zabrudzenia, różnice w kolorze i strukturze skóry, załamania, otarcia bądź zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania będące wynikiem naturalnych właściwości skóry; 

- uszkodzenia powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem produktu; 

- uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Sprzedającego; 

- wady powstałe wskutek niedbałości Kupującego; 

- uszkodzenia skóry spowodowane działaniem promieni słonecznych, wystawieniem produktu na zbyt wysokie lub niskie temperatury, otarciami, kontaktem produktu z kwasami, rozpuszczalnikami, ewentualnie innymi roztworami chemicznymi, wodą.

bottom of page