top of page

P e r s o n a l i z a c j a

Dla klientów oferujemy usługę personalizacji większości produktów z naszej oferty. Ręcznie wytłaczamy inicjały metodą gorącego tłoczenia. Napis do 17-20 znaków w jednej linii jest w cenie produktów.

bottom of page